fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

มาปกป้องหัวใจกันเถอะ (Prevention)

heart2

 

วันหัวใจโลก หรือ World Heart Day ตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ เรามาดูวิธีการป้องกัน 4 ขั้นตอนตามคำแนะนำ ของ World Heart Federation ดังนี้

1) แค่ขยับ = ออกกำลังกาย
เราควรออกกำลังกายอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง และอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ โดยออกกำลังกายให้รู้สึกเหนื่อยระดับปานกลาง อย่าหักโหมจนเหนื่อยมาก

2) เลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อหัวใจ
ปัจจุบันเรากำลังรับประทานอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตมามากมาย ซึ่งล้วนแต่ทำให้มีไขมันและน้ำตาลสูง เราควรหันมารับประทาน ผัก ผลไม้ เพื่อป้องกันโรคหัวใจ

3) เมื่อเจอบุหรี่ต้องบอกว่า ‘ไม่’
การเลิกสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการรับควันบุหรี่ต่อจากผู้อื่นเป็นการลดอัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

4) รู้สภาพร่างกายของตนเอง
ถ้าคุณทำตามหัวข้อด้านบนได้ แน่ใจได้เลยว่าสามารถลดการเกิดโรคหัวใจได้แน่นอน แต่ก็จำเป็นที่คุณจะต้องรู้จักร่างกายของตนเองมากขึ้น

บทสรุป

ในวันหัวใจโลก วันที่ 29 กันยายน แนะนำให้ทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคหัวใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งทั่วโลก จึงควรถือโอกาสเนื่องในวันหัวใจโลกนี้ นำความรู้ที่ได้ไปบอกกับคนใกล้ตัว คนในครอบครัว และคนที่เรารัก และชวนกันมาตรวจเช็คสุขภาพหัวใจกันเถอะครับ


ที่มา ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719