fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ด่วน!! ไข้เลือดออก...มีวัคซีนป้องกันแล้ว!!

dengue fever package


โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง และมียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบบ่อยในเด็กอายุ 5-10 ปี ระยะแรกมักมีอาการไข้สูง 3-7 วัน ร่วมกับอาการอาเจียน ปวดท้อง ไม่มีอาการหวัดเด่นชัด และอาจมีเลือดออกตามอวัยวะต่าง ๆ โดยเฉพาะเลือดกำเดา จุดเลือดออกตามผิวหนัง และอาเจียนเป็นเลือด ระยะช็อคเป็นช่วงที่อันตรายอาจเสียชีวิตได้มักพบว่าเมื่อไข้ลดลงผู้ป่วยกลับมีอาการแย่ลง มือเท้าเย็น กระสับกระส่าย ปวดท้องรุนแรงขึ้นและ มักมีอาการอาเจียนเป็นเลือด การตรวจร่างกายจะพบว่ามีความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเต้นเร็ว และเบา กดเจ็บบริเวณตับ และตรวจพบตับโต หากตรวจเลือดจะพบว่ามีความเข้มข้นของเลือดสูง และมีเกล็ดเลือดต่ำ และอาจทำให้เสียชีวิตได้

ในปีนี้ ไข้เลือดออก เริ่มส่งสัญญาณระบาดช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558 พบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 102,762 ราย เสียชีวิตแล้ว 102 ราย จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาร้อยละ 199.07 พบผู้ป่วยส่วนมากมีอายุ 10-14 ปี

ปัจจุบัน โรคไข้เลือดออก สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์อายุรกรรม รพ.กรุงเทพพัทยา โทร.0 3890 9199