fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

“ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” รับมือ ไข้หวัดใหญ่ 2560

Influanza info

 

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคต้องเฝ้าระวังในปี 2560 โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ที่คาดว่าจะมีผู้ป่วยมากกว่า 300,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่ผ่านมา โดยมี 7 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ลำปาง กรุงเทพฯ ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา และพะเยา

โรคไข้หวัดใหญ่จะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคปอด โรคหัวใจ แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งถือว่ามีความครอบคลุมเรื่องการป้องกันโรคได้ แต่ก็ป้องกันได้ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2559 พบผู้ป่วย 156,943 ราย เสียชีวิต 43 ราย กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ดังนี้

1.ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัย
2.ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร
3.เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
4.หยุดเมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมต่างๆ แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอย่างน้อย 7 วันนับจากวันเริ่มป่วย หรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน

เสริมภูมิคุ้มกันไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันนี้...ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” ราคาพิเศษ 990 บาท วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2560


ที่มา: สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 1719