fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

สถานการณ์ “ไข้เลือดออก” ปี 2560

DengueFever info

 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2560 มี 4 โรคที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคเมลิออยโดสิส

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเดือน พฤษภาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 11,797 ราย เสียชีวิต 21 ราย (สูงกว่าปี 2559 เท่าตัว) ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10-14 ปี ส่วนอัตราการป่วยในกลุ่มวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้น และพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กโต ช่วงอายุ 7–14 ปี โดยพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดชลบุรีได้แก่ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอบ้านบึง และอำเภอสัตหีบ

การพยากรณ์โรคในปี 2560 คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตลอดทั้งปีประมาณ 37,500 ราย ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันประกาศสงครามกับยุงลายทั้งประเทศ โดยทำอย่างจริงจังให้เป็นวิถีชีวิต ด้วยการร่วมกันกำจัดยุงลายตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ
1.เก็บบ้าน 2.เก็บขยะ 3.เก็บน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

หากพบว่ามีอาการไข้สูง เบื่ออาหาร หรืออาเจียน มากกว่า 2 วัน ควรรีบพบแพทย์โดยด่วน การตรวจหาเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue NS1 และ PCR*) การวินิจฉัยโรค และรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยป้องกันความรุนแรง และลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ โดยวิธี Dengue NS1 ทราบผลตรวจได้ภายใน 1 ชั่วโมง และวิธี PCR ทราบผลภายใน 2 วัน

*หมายเหตุ: การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้เลือดออกด้วยวิธี Dengue NS1และ PCR เมื่อผู้ป่วยมีอาการ 1-2 วัน จะมีความแม่นยำของผลตรวจ 100 %

ที่มา: สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลจาก: ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 1719