fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

   fa

 

ลองมาดูความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยาก

• ปัญหามีบุตรยากมักเกิดจากฝ่ายหญิงเป็นหลัก
ปัญหาจากฝ่ายหญิงพบประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนปัญหาจากฝ่ายชายพบประมาณร้อยละ 35 ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนอีกร้อยละ 10 หรืออาจพบสาเหตุจากทั้งสองฝ่ายก็ได้
• ฝ่ายชายที่ดูแข็งแรงบึกบึนไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำอสุจิ เนื่องจากตัวอสุจิต้องปกติอย่างแน่นอน
ไม่แน่เสมอไป เนื่องจากการสร้างตัวอสุจิที่ดีอยู่ในเกณฑ์ปกติมาจากหลายปัจจัยและไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาพร่างกายภายนอกเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น การที่ชายหนุ่มร่างกายแข็งแรงเป็นคางทูมตอนวัยรุ่นก็มีโอกาสที่จะเกิดการอักเสบไปยังลูกอัณฑะและเกิดปัญหาตัวอสุจิน้อยได้
• ถ้าฝ่ายหญิงมีปัญหาเนื้องอกมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ต้องรับการรักษาให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงมารักษาเรื่องมีบุตรยาก
พบว่าส่วนหนึ่งของผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่ต้องรับการรักษาใดๆ หรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่มีภาวะมีบุตรยากร่วมด้วยก็ยังสามารถรักษาให้ตั้งครรภ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก่อนทุกราย และในบางกรณีการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยฮอร์โมนบางชนิดกลับยิ่งทำให้โอกาสมีบุตรลดลงและการรักษาเนิ่นช้าออกไปมาก
• ถ้าฝ่ายหญิงมีปัญหาเนื้องอกมดลูกหรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ต้องรับการรักษาให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงมารักษาเรื่องมีบุตรยาก
พบว่าส่วนหนึ่งของผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าวสามารถตั้งครรภ์ได้โดยไม่ต้องรับการรักษาใดๆ หรือแม้แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่มีภาวะมีบุตรยากร่วมด้วยก็ยังสามารถรักษาให้ตั้งครรภ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก่อนทุกราย และในบางกรณีการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ด้วยฮอร์โมนบางชนิดกลับยิ่งทำให้โอกาสมีบุตรลดลงและการรักษาเนิ่นช้าออกไปมาก
• การรักษาภาวะมีบุตรยากเป็นการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

การรักษาภาวะมีบุตรยากมีหลายระดับตามปัญหาที่เป็นสาเหตุ ปัญหาที่ไม่มีความยุ่งยากก็สามารถให้เพียงคำแนะนำหรือเป็นการรักษาที่ค่าใช้จ่ายน้อย แต่ในส่วนของการรักษาด้วยการทำเด็กหลอดแก้วก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ก็มีความจำเป็นที่ผู้ป่วยจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในโอกาสประสบความสำเร็จในผู้ป่วยแต่ละราย เพราะในที่สุดแล้วความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการรักษาก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละครอบครัว


ที่มา: Bangkokhealth.com

Read 2669 times