fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การออกกำลังในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวเกิน

fat01

เน้นการออกกำลังแบบแอโรบิคร่วมกับการออกกำลังแบบมีแรงต้าน และการควบคุมอาหาร

  Aerobic Resistance
Frequency : อย่างน้อย 5วัน/สัปดาห์                               2-3 วัน/สัปดาห์
Intensity    :       เริ่มจากระดับหนักพอควร    (40-59% ของชีพจรสำรอง)  และค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงระดับหนัก  (มากกว่า 60% ของชีพจรสำรอง)
                        
 ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นเท่าที่ทำได้                              
Time             :        30 นาที/วัน  (หรือ 150 นาที/สัปดาห์)  และเพิ่มให้ถึง 60 นาที/วัน (หรือ 250-300 นาที/สัปดาห์)     

ท่าละ 8-12 ครั้ง, 2-4  sets  ของแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อ

Type            :          แบบแอโรบิค  เช่น  เดิน, ปั่นจักรยาน             เครื่องออกกำลัง, ดัมเบล

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719