• บทความสุขภาพ

  • 1

ปลูกผมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

Placing

 

ปัจจุบันด้วยนวัตกรรมการปลูกผมที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นก่อให้เกิดวิธีการรักษาใหม่ที่รวมเอาเครื่องมือแพทย์ผสานเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ เรียกว่า การรักษาโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยปลูกผม (Robotic assist FUE) ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการปลูกผมด้วยวิธี FUE แต่จะให้ระบบคอมพิวเตอร์สั่งและบังคับการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมระบบแขนกลที่จะทำงานเองอย่างอัตโนมัติ มีกล้องวิดีโอความชัดระดับ HD จับภาพและประมวลผลการทำงานด้วยตัวเองได้ การทำปลูกผมด้วย Robot จะเป็นผู้ช่วยแพทย์ได้เป็นอย่างดี ลดภาระแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เก็บกอผมได้อย่างแม่นยำและลดรอยแผลเป็นบนหนังศีรษะ เราเรียกหุ่นยนต์นี้ว่า ARTAS

ARTAS ผลิตและคิดค้นโดยบริษัท Restoration Robotics ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองจาก US FDA (United states Food and Drug Administration) ARTAS เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยศัลยแพทย์ปลูกผมในผู้ป่วยที่มีอาการผมร่วงจากความผิดปกติของฮอร์โมนเรียกว่า Androgenetic alopecia ซึ่งพบในเพศชายเท่านั้นได้อย่างมีมาตรฐาน ตัวเครื่องพัฒนามาจากการทำปลูกผมโดยวิธี FUE เป็นพื้นฐานแต่ได้ลดข้อจำกัดของวิธีดังกล่าวลงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ
จับภาพ และเก็บกอผมแทนมนุษย์หากแต่ยังควบคุมได้ด้วยระบบ User Interface (UI) และรีโมทคอนโทรล สามารถวิเคราะห์สภาพผิวหนังศีรษะตรงบริเวณที่ต้องการปลูกได้ด้วยตัวเองพร้อมกับ Application ARTAS Hair Studio (AHS) บนไอแพดให้สามารถออกแบบจัดแต่งลักษณะทรงผม แนวผม องศาและความหนาของเส้นผมได้ควบคู่ไปกับการทำงานของหุ่นยนต์

Placing01


ปลูกผม ด้วยหุ่นยนต์ ARTAS

1. การทำปลูกผมที่รวดเร็ว
2. บาดแผลน้อยหรือไม่มีเลย
3. การทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสิทธิภาพที่คงเดิม
4. ความแม่นยำ คุณภาพกอผมที่ดีกว่า
5. สามารถออกแบบทรงผมได้ก่อนเข้ารับการปลูกผม
6. คำนวณโดยระบบคอมพิวเตอร์