• บทความสุขภาพ

  • 1

การปลูกผมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

Hair transplant

 

ในยุคที่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกในทุกทุกวงการ โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพื่ออำนวยความสะดวกให้แพทย์ พยาบาลและยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยมากขึ้น อาทิ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุม สั่งการ และประมวลผลแทนมนุษย์ หรือการนำเอาระบบ Artificial intelligence(AI) มาคำนวณความเป็นไปได้ของผลลัพธ์ทางการรักษาเป็นต้น ในด้านศัลยกรรมปลูกผมนั้นก็ได้รับอิทธิพลของเทคโนโลยีมาไม่น้อย

เมื่ออดีตย้อนไป 10 กว่าปีที่ผ่านมาวงการการปลูกผมยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักเนื่องด้วยสมัยนั้นค่ารักษาค่อนข้างสูง ขั้นตอนการรักษายุ่งยาก ที่สำคัญคือต้องมีการกรีดและตัดนำเอาชิ้นเนื้อบริเวณหนังศีรษะด้านหลัง(donor area)ออกมาเพื่อทำการคัดแยกกอผม(follicular unit)ออกแล้วจึงนำไปปลูกทางด้านหน้า(recipient site)ต่อไป การรักษาด้วยวิธีการกรีดชิ้นเนื้อแบบนี้เราเรียกว่าการรักษาโดยวิธีผ่าตัดเพื่อย้ายกอผม (Strip or Follicular unit transplant: FUT) กอผมที่ได้จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับนักเทคนิคที่เป็นผู้คัดแยก วิธีนี้จะก่อให้เกิดรอยแผลเป็นหรือฝีเย็บ(scar)จากการผ่าตัดทำให้ไม่สามารถตัดผมสั้นได้

ต่อมาได้มีการนำเอาเทคนิคการปลูกผมรวมเข้ากับเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ทำให้เกิดวิธีการรักษาแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่า การรักษาโดยวิธีคัดเลือกและนำเอากอผมออกมาทีละกอ (Follicular unit extraction: FUE) กอผมที่ได้จะมีคุณภาพดี สวยงาม ให้ผลการรักษาที่ดีกว่าที่สำคัญไม่มีรอยแผลเป็นทิ้งไว้ให้เห็น เรียกได้ว่าเป็นพัฒนามาจากข้อผิดพลาดของ FUT นั่นเอง แต่วิธี FUE เองก็มีข้อเสียคือศัลยแพทย์จะต้องมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าจากการทำหัตถการเป็นอย่างมากเพราะแพทย์จะต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งตอนเก็บกอผมและตอนนำมาปลูก จึงอาจใช้ระยะเวลาในการรักษาค่อนข้างนานกว่า FUT

จนมาถึงปัจจุบันด้วยนวัตกรรมการปลูกผมที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นก่อให้เกิดวิธีการรักษาใหม่ที่รวมเอาเครื่องมือแพทย์ผสานเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เรียกว่า การรักษาโดยการใช้หุ่นยนต์ช่วยปลูกผม (Robotic assist FUE) ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก FUE แต่จะให้ระบบคอมพิวเตอร์สั่งและบังคับการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมระบบแขนกลที่จะทำงานเองอย่างอัตโนมัติ มีกล้องวิดีโอความชัดระดับ HD จับภาพและประมวลผลการทำงานด้วยตัวเองได้ การทำปลูกผมด้วย Robot นี้เองที่จะเป็นผู้ช่วยแพทย์ได้เป็นอย่างดี ลดภาระแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา เก็บกอผมได้อย่างแม่นยำและลดรอยแผลเป็นบนหนังศีรษะได้อีกด้วยเราเรียกหุ่นยนต์นี้ว่า ARTAS

ทำความรู้จักหุ่นยนต์ ARTAS

ARTAS ผลิตและคิดค้นโดยบริษัท Restoration Robotics ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการรับรองจากUSFDA(United state Food and Drug Administration)ว่า ARTAS เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถช่วยศัลยแพทย์ในการทำปลูกผมในผู้ป่วยที่มีอาการผมร่วงจากความผิดปกติของฮอร์โมนเรียกว่า Androgenetic alopecia ซึ่งพบในเพศชายเท่านั้นได้อย่างมีมาตรฐาน ตัวเครื่องพัฒนามาจากการทำปลูกผมโดยวิธี FUE เป็นพื้นฐานแต่ได้ลดข้อจำกัดของวิธีดังกล่าวลงโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ จับภาพ และเก็บกอผมแทนมนุษย์หากแต่ยังควบคุมได้ด้วยระบบ User Interface(UI) และรีโมทคอนโทรล


ARTAS เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี 2008 ในงานศัลยแพทย์ปลูกผมนานาชาติหรือ ISHRS(International Society of Hair Restoration Surgeons) ได้รับการรับรองจากUSFDAในปี 2011 และได้รับรางวัลที่หนึ่งในงานประกวดนวัตกรรมใหม่แห่งวงการแพทย์ Edison Award ปี 2013 ยังไม่เพียงเท่านี้ ณ ปัจจุบันARTASได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่รุ่นที่ 9 ที่สามารถวิเคราะห์สภาพผิวหนังศีรษะตรงบริเวณที่ต้องการปลูกได้ด้วยตัวเอง(Site making procedure)มาพร้อมกับapplication ARTAS Hair Studio(AHS) บนไอแพดที่สามารถออกแบบจัดแต่งลักษณะทรงผม แนวผม องศาและความหนาของเส้นผมได้ควบคู่ไปกับการทำงานของARTAS

สิ่งที่จะได้รับ

1. การทำปลูกผมที่รวดเร็ว
2. บาดแผลน้อยหรือไม่มีเลย
3. การทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมประสิทธิภาพที่คงเดิม
4. ความแม่นยำ คุณภาพกอผมที่ดีกว่า
5. สามารถออกแบบทรงผมได้ก่อนเข้ารับการปลูกผม
6. คำนวณโดยระบบคอมพิวเตอร์