fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ (Tobacco Break Heart)

world tobacco

 

31 พฤษภาคม ของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม ของทุกปี วันงดสูบบุหรี่โลกผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดเพราะบุหรี่ส่งผลให้หลอดเลือดหัวใจหดตัว เกิดการตีบตันทุกวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) 

การสูบบุหรี่นั้นถือเป็นการทำลายสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเองและผู้อยู่ใกล้ชิดที่สูดเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีสารก่อมะเร็งกว่า 42 ชนิด ซึ่งสารอันตรายที่สำคัญ เช่น

คาร์บอนมอนอกไซด์ สาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ 

นิโคติน ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจ เต้นเร็วกว่าปกติ และไม่เป็นจังหวะ หลอดเลือดที่แขนและขาหดตัว เพิ่มไขมันในเส้นเลือด 

ทาร์ เป็นสารก่อมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปอด กล่องเสียง  หลอดลม  หลอดอาหาร  ไต กระเพาะปัสสาวะ 

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้

อ่านกลยุทธ์รับมือการเลิกสูบบุหรี่ คลิกที่นี่


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719