fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ความสัมพันธ์ของโรคเบาหวาน กับโรคปริทันต์

daibet05

โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถใช้น้ำตาลที่ได้รับมาได้ตามปกติ ซึ่งอาจมาจากตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อย หรืออาจจะผลิตได้ในปริมาณปกติ แต่ร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ จึงถูกระบุว่าเป็นโรคเบาหวาน

ส่วนโรคปริทันต์ หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า โรครำมะนาด เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ติดอยู่บนคราบฟันทำปฏิกิริยากับสารพิษที่เข้าสู่ร่างกาย รวมกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้เกิดการอักเสบของอวัยวะปริทันต์ทำให้เกิดอาการ เหงือกบวมแดง มีเลือดออกตามไรฟัน มีหนองไหลออกจากเหงือก เหงือกอาจร่น รู้สึกว่าฟันโยกหรือฟันยื่นยาว หากเป็นรุนแรงเมื่อเอกซเรย์ฟันจะไม่เห็นกระดูกหุ้มรอบรากฟัน ทำให้ต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด

ทั้ง 2 โรคนี้ มีความสัมพันธ์กันเพราะ โรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคปริทันต์ ส่วนโรคปริทันต์ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนอันดับที่ 6 ของโรคเบาหวาน และเมื่อทั้ง 2 โรคนี้มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้งและซับซ้อน เราก็ต้องให้ความสำคัญแบบเป็นองค์รวมไปพร้อมๆ กัน นอกเหนือจากการรักษาเบาหวานแล้ว ก็ควรได้รับการดูแลจากทันตแพทย์โรคเหงือกโดยเฉพาะด้วยเช่นกัน

  • หมั่นตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ โดยเฉพาะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน หรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเบาหวาน
  • เข้ารับการตรวจโรคปริทันต์จากทันตแพทย์โรคเหงือก เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน
  • รับการรักษาโรคปริทันต์อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับความรุนแรงของโรค

ไม่ว่าสุขภาพร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วก็ตาม ก็ควรใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากและฟันเป็นประจำ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ทันตกรรมความงามและรากเทียมโทร. 0 3890 9292

Read 4215 times