fbpx
 • บทความสุขภาพ

 • 1

ออกกำลังกายอย่างไร….ให้เด็กสุขภาพดี

childe02


เรื่องการออกกำลังกายในเด็ก และให้เด็กออกกำลังกายอย่างไรถึงจะเหมาะสม ครับ ... ธรรมชาติของวัยเด็ก เป็นวัยที่ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบเคลื่อนไหวร่างกาย และมีความอยากรู้อยากเห็นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆรอบตัว ประกอบกับการมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่หยุดนิ่งส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องมีความสนใจเทคโนโลยีในรูปของโทรทัศน์ เกม คอมพิวเตอร์ อีกทั้งเด็กยังมีพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง คือชอบทานขนมขบเคี้ยว ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม เลยทำให้การเจริญเติบโตผิดปกติ ส่งผลให้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ มีหลักง่ายๆ ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยน้องๆ

หลักการง่ายๆใน การส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก

 • ควรให้เด็กลด หรือหลีกเลี่ยงการนั่ง การนอน ที่ไม่จำเป็น เช่น นั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ นั่งเล่นเกมคอมพิวเตอร์
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้ทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้เด็กได้มีการฝึกความแข็งแรงของร่างกายและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสม่ำเสมอเช่น การยืดกล้ามเนื้อ การอบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกายเพื่อลดภาวการณ์บาดเจ็บขณะ ออกกำลังกาย
 • ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน งานสวน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กโตได้ออกกำลังกายแบบแอโรบิค อย่างน้อย วันละประมาณ 20 นาที เช่น วิ่ง กระโดดเชือก เต้นแอโรบิค

คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ครับว่าการออกกำลังกายให้ประโยชน์อย่างไรให้กับน้องๆ ได้

 • เพิ่มการสร้างมวลกระดูก ทำให้กระดูกเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อความสูงของน้องๆ
 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทสั่งการการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ
 • ทำให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
 • ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ดีที่สุด ในการควบคุมน้ำหนักตัว
 • ช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ให้แข็งแรง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกับ พ่อ แม่ เพื่อนๆ เด็กในวัยเดียว หรือวัยใกล้เคียงกัน จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพราะได้มีสังคม และทำให้สุขภาพร่างกาย แข็งแรง อารมณ์แจ่มใส และรู้สึกว่า ตนเองเป็นคนแข็งแรง มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออก

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวช โทร.1719