fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

เด็กกับศิลปะ...มันใช่ที่สุด...

draw01


เคยแอบขำกันมั้ยคะ เมื่อนึกย้อนถึงวัยเด็ก ซึ่งเป็นวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ เด็กๆสามารถเล่นขายของโดยใช้ ดอกไม้ ใบไม้มาทำอาหาร ใช้ก้อนหินมาแทนเงิน รูปภาพที่ดูเป็นเส้นยุ่งๆ รกๆในสายตาของผู้ใหญ่ สำหรับเด็กๆแล้วมันอาจจะเป็น ต้นไม้ ดอกไม้ รถไฟ ผีเสื้อ  เด็กๆชอบใช้การวาดรูป แทนการบอกเล่าถึงเรื่องราว ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น  และการที่เด็กสามารถถ่ายทอด ความคิด ความรู้สึกออกมาได้สำเร็จนั้น เป็นการช่วยให้เด็กได้ระบายความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันและยัง เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขในใจอีกด้วยค่ะ

เด็กเล็กในวัยต่ำกว่า 3 ปี เป็นวัยที่เริ่มเรียนรู้การใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ทันทีที่จับดินสอได้  หนูๆ ก็จะเริ่มขีดเขียนลงไปในทุกที่ การวาดของเด็กในวัยนี้ยังเป็นลักษณะ scribbling หรือเป็นเส้นขีดเขี่ยยุ่งๆ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงสิ่งใดโดยเฉพาะ แต่เป็นความพยายามของเด็ก ในการทำความคุ้นเคยกับดินสอ ฝึกควบคุมดินสอ และ นิ้วมือของตนเอง กิจกรรมที่จะช่วยเสริมทักษะในเด็กวัยนี้จึงควรเป็น กิจกรรมที่ได้ใช้มือ เช่น การปั้นดิน เล่นของเล่นที่ได้จับโน่นผสมนี่   เมื่อการควบคุมมือดีขึ้น เด็กก็จะเริ่มวาดเส้นตรงๆ ได้ 

 เมื่อเข้าวัย 3 ขวบ เด็กก็จะวาดวงกลมวงแรกในชีวิตได้ ถ้าถูกถามว่าวาดรูปอะไร เด็กก็มักจะตอบว่าวาดรูปคน  รูปคนของเด็กวัยนี้ จะวาดขึ้นจากรูปวงกลม แล้ว มีเส้นรัศมีออกมารอบๆ แทนแขน ขา เส้นผม  จนเมื่อ เด็กสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมือได้คล่องขึ้น

ในวัย 5-7 ขวบ ก็จะเริ่มมีการใช้สัญลักษณ์ ต่างๆ มากขึ้น เด็กจะเริ่มชอบวาดรูปวัตถุสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวที่คุ้นเคยมากขึ้น   สิ่งที่เขาวาดอาจจะไม่เหมือนวัตถุสิ่งนั้น แต่เป็นภาพ ตามความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งนั้นที่อยู่ในใจเด็ก  จนเมื่อถึงวัยประถมปลาย เด็กสามารถมองเห็นมิติของวัตถุต่างๆในโลกมากขึ้น รู้จักความสัมพันธ์ของเส้นและที่ว่าง เด็กจะเปรียบเทียบภาพที่วาดกับวัตถุที่ใช้เป็นแบบมากขึ้น  การวาดรูปก็จะเริ่มมีความเหมือนจริงมากขึ้น  ในวัยนี้เด็กก็จะเริ่มพัฒนาทักษะการวาดรูปมากขึ้น อยากเรียนรู้เทคนิคการวาดแบบต่างๆ และ ต้องการคำแนะนำในการแก้ปัญหามากขึ้นค่ะ

เด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการและการแสดงออกทางศิลปะที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และ จังหวะการเติบโตพัฒนาการ เด็กไม่ได้วาดในสิ่งที่เขาเห็น แต่เขาวาดสิ่งต่างๆในแบบที่เขารู้จัก การทำงานศิลปะจึงเป็นทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเป็นความเพลิดเพลินสำหรับเด็กที่ได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ตามจินตนาการ และความงดงามภายในใจค่ะ ดังนั้นหมอจ๊ะจ๋าว่า ศิลปะกับเด็กๆนั้น มันเป็นสิ่งที่ใช่และน่าส่งเสริมที่สุดค่ะ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวช โทร.1719