fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

“อย่าปล่อยให้โรคภูมิแพ้...ลุกลามจนเป็นไซนัสอักเสบ”

 sinus

โรคภูมิแพ้จมูก (Allergic Rhinitis) หรือ "แพ้อากาศ" เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทยและสามารถพบได้ในคนทุกวัย ผู้ป่วยจะมีปฏิกิริยาตอบสนองไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ เมื่อมีสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย สารอิมมูโนโกลบูลินอี (Immunoglobulin E: IgE)  ที่ถูกสร้างขึ้นจะเข้าทำปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ที่หายใจเข้าไป เป็นผลให้เซลล์บางชนิดภายในจมูก มีการแตกตัวและหลั่งสารเคมีหลายชนิด เช่น Histamin, Prostaglandin ออกมาสารเหล่านี้ทำให้เกิดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหลและมีอาการต่างๆ ของโรคตามมา ซึ่งโรคภูมิแพ้จมูกนี้มีอาการเรื้อรัง สร้างความรำคาญและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ ไซนัสอักเสบ ได้ 

ไซนัส( Sinuses ) คือ โพรงอากาศที่อยู่ในกระดูกบริเวณใกล้จมูก มีส่วนท่อต่อกับจมูก ทำให้อากาศผ่านเข้าออกได้ เมื่อเยื่อบุภายในจมูกบวมอักเสบ จะทำให้ท่อต่อนี้อุดตัน เกิดการติดเชื้อในโพรงไซนัส เกิดเป็นโรคไซนัสอักเสบ ( Sinusitis )  โดยมีอาการปวดบริเวณไซนัส ปวดศีรษะ น้ำมูกเขียว บางครั้งมีเสมหะไหลลงคอ หูชั้นกลางอักเสบ ผู้ป่วยมีอาการปวดหู หูอื้อ ถ้าเป็นเรื้อรังอาจมีหนองไหลออกจากหูเนื่องจากมีเยื่อแก้วหูทะลุ

อาการเหล่านี้ หากได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีก็จะหายเป็นปกติ รวมถึงการปฏิบัติตัวที่ดีก็จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของโรคได้  หากไม่แน่ใจว่าเป็นหวัดธรรมดา, ภูมิแพ้หรือว่าเป็นไซนัส ควรเข้ารับการตรวจเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรค