• บทความสุขภาพ

 • 1

โรคหลอดเลือดหัวใจคืออะไร?

coronary artery disease 

โรคหลอดเลือดหัวใจเกิดจากเส้นเลือดแดงที่หล่อเลี้ยงหัวใจตีบหรืออุดตันจากไขมัน เส้นเลือดจึงต้องทำงานหนัก เพื่อนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจให้ได้เพียงพอ

อาการของโรคหลอดเลือดหัวใจ อาจจะรวมถึง

 • เจ็บหน้าอก
 • หายใจถี่
 • ปวดแน่นหน้าอก
 • ปวดขากรรไกร ปวดร้าวไปที่แขน
 • ปวดแสบปวดร้อนตรงลิ้นปี่หรือท้องส่วนบน
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • เหงื่อออกมาก
 • หมดสติ
ใครบ้างที่เสี่ยงต่อโรคนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ เช่น

 • อายุ
 • เพศชาย หรือหญิงในวัยหมดประจำเดือน
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

แต่ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้ เมื่อท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ควรหันมาใส่ใจและปรับเปลี่ยน 

 ปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้ เช่น

โรคความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นในการสูบฉีดเลือด แรงดันเลือดสูงจะทำลายหลอดเลือดโดยตรง ทำให้รอยโรคก่อตัวง่ายขึ้น

โรคเบาหวาน เบาหวานเกิดจากการสร้างฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ หรือเนื้อเยื่อไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน ทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเกินไป จนไปทำลายหลอดเลือดและเส้นประสาท

ภาวะไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงเกินไป จะก่อให้เกิดการตีบของหลอดเลือด 

การไม่ออกกำลังกาย การใช้ชีวิตที่ไม่ทำกิจกรรมหรือไม่ออกกำลังกายจะส่งเสริมให้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายขึ้น

ภาวะอ้วน คนที่มีไขมันเกิน โดยเฉพาะอ้วนลงพุง มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ถึงแม้จะไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ร่วมด้วยก็ตาม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์หัวใจ โทร.1719