• บทความสุขภาพ

  • 1

โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้

เช่นเดียวกับวิธีการที่พยุงแขนหัก และถอดเฝือกออกเมื่อกระดูกสมานตัวเข้าสู่ภาวะปรกติ โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ ช่วยพยุงเส้นเลือดจนกว่าเส้นเลือดของท่านจะมีความสามารถและความแข็งแรงพอที่จะเปิดทางให้เลือดไหลผ่านได้เองเหมือนธรรมชาติ

โครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้จะถูกย่อยสลายโดยกลายเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติ คือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ ซึ่งจะถูกดูดซึมไปทั้งหมดตามธรรมชาติ

การรักษาหลังการทำหัตถการขยายหลอดเลือด

หลังจากที่ท่านออกจากโรงพยาบาล แพทย์จะแนะนำให้ท่านรับประทานยาแอสไพรินและยาต้านเกล็ดเลือดชนิดอื่น เช่น Clopidogrel เป็นประจำทุกวัน แพทย์จะบอกท่านเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องรับประทานยา การปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เป็นสิ่งสำคัญมาก:                                      

  • รับประทานยาตามเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการใส่ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือด โปรดอย่าลืมรับประทานยา                                                                      
  • แจ้งให้แพทย์ทราบ หากท่านไม่สามารถรับประทานยาต่อไปได้ เนื่องจากเกิดผลข้างเคียง เช่น มีผื่น มีเลือดออก หรือปวดท้อง

ข้อควรระวัง :                                                                

  • อย่าหยุดรับประทานยาจนกว่าแพทย์ของท่านจะสั่งให้หยุด                                    
  • แจ้งแพทย์ประจำตัว หากท่านต้องไปพบทันตแพทย์ในขณะที่ท่านรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดอยู่ ท่านควรแจ้งแพทย์โรคหัวใจเกี่ยวกับข้อแนะนำใดๆ จากทันตแพทย์ที่จะหยุดยาของท่าน      
  • ก่อนการใส่สเต็นท์แบบเคลือบยา และโครงค้ำยันหลอดเลือดชีวภาพเคลือบยาชนิดย่อยสลายได้ หากท่านมีแผนที่จะเข้ารับการผ่าตัดใดๆ ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องหยุดใช้ยาต้านเกล็ดเลือด ท่านควรจะหารือว่าการใส่สเต็นท์ หรือโครงค้ำยันนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่