• บทความสุขภาพ

 • 1

ปัจจัยเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่ควรพิจารณา

การรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยการถ่างขยายหลอดเลือด เป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไป แต่เนื่องจากเป็นวิธีที่รุกล้ำร่างกาย จึงมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญมาก ซึ่งท่านควรปรึกษาแพทย์ก่อนทำการรักษา

ความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนพบได้มากขึ้นในภาวะดังนี้

 • อายุ 75 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง
 • โรคไต
 • โรคเบาหวาน

ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญประกอบด้วย (อาจไม่จำกัดเพียงเท่านี้)

 • มีเลือดออกที่เส้นเลือดหรือรอยช้ำตรงบริเวณที่สอดสายสวนหัวใจ
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • แพ้สารทึบรังสีที่ฉีดเข้าไป
 • ก้อนลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดหัวใจซึ่งอาจทำให้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • การกลับมาตีบซ้ำของหลอดเลือดที่ได้รับการถ่างขยาย
 • การทำงานของไตเสื่อมมากขึ้น เส้นเลือดอุดตันที่สมอง ส่งผลให้เกิดอัมพฤกษืหรืออัมพาต

การผ่าตัดต่อเส้นเลือดมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการดมยาสลบ แพทย์จะประเมินความเสี่ยงและโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเป็นรายๆไป