fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ยาที่ใช้รักษาหลังการทำหัตถการขยายหลอดเลือด

เมื่อทานออกจากโรงพยาบาลแพทยืจะสั่งยาต่างๆเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ประกอบด้วย

  • หากท่านสูบบุหรี่ ควรวางแผนการเลิกสูบ มีหลายหน่วยงานที่ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอกำลังใจสนับสนุนและบางครั้งอาจต้องใช้ยาร่วมด้วย เพื่อให้เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายขึ้น
  • การลดน้ำหนัก ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก โปรดระลึกไว้ว่าการลดน้ำหนักลง 2-5 กิโลกรัม จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างมีนัยสำคัญ
  • การออกกำลังกายเป็นประจำ นอกจากจะช่วยลดไขมันแล้วยังหลั่งสารสำคัญ เช่น เอนโดฟิน (endorphins) และสารขยายหลอดเลือด ที่ช่วยรักษาหลอดเลือดให้แข็งแรง
  • ลดความดันโลหิตสูง โดยลดการรับประทานอาหารเค็ม ตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ รับประทานยาตามแพทย์สั่งและออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ควรหมั่นปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ