fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ฝึกเคี้ยวช้าๆ ช่วยระบบย่อยอาการ

 eat

 

 รู้หรือไม่ค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปมักเคี้ยวอาหาร 15 ครั้งต่อคำเท่านั้น ถ้าพิจารณาดูแล้วก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่เพราะการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจะส่งผลต่อสุขภาพ การเคี้ยวอาหารให้นานขึ้นไม่เพียงส่งผลดีต่อร่างกายแต่ยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสมองด้วย 

เนื่องจากไปช่วยกระตุ้นให้ "ต่อมน้ำลาย" และ "ต่อมใต้หู" หลั่งฮอร์โมนออกมา นอกจากนั้น ยังช่วยกระตุ้นพลังแห่งการขบคิดและสมาธิ ตรงข้ามกับผู้ที่เคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้หรือเคี้ยวเร็วไป สมองก็จะอ่อนแอตามไปด้วยผลที่ตามมาก็คือ สุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว โดยประโยชน์จากการเคี้ยวอาหารให้ช้าลง จะมีผลต่อดีสมองและร่างกายอีกด้วย 

สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719