fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ทำไมต้องตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม

Breast Cancer Treatment02

 

การที่เราคลำพบก้อนในเต้านม แสดงว่าก้อนนั้นได้เกิดขึ้นนานพอสมควรแล้ว เพราะการเจริญเติบโตและการขยายขนาดของก้อนมะเร็งในช่วงเริ่มต้น อาจใช้เวลานานเป็นปีแต่การรักษามะเร็งให้หายขาด ต้องตรวจพบก้อนมะเร็งในระยะเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงที่มีปัจจัยเสี่ยงควรได้รับการตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปี เพราะการคลำเต้านมด้วยตัวเองหลังหมดประจำเดือน 7 วันเพียงอย่างเดียวอาจทำให้คลำพบก้อนมะเร็งในระยะที่ก้อนโตแล้ว  ซึ่งการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีที่สุดก็คือการตรวจวินิจฉัยให้ได้เร็วที่สุด มะเร็งที่คลำไม่พบก้อน แต่ตรวจพบด้วยแมมโมแกรมนั้น สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องตัดเต้านมทั้งเต้า 

สอบถามและรับบริการได้ที่ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป บริเวณชั้น 1 อาคาร E เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.