fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

มะเร็งร้ายในสตรี

Rate this item
(0 votes)

braest

เข้าสู่เดือนสิงหาคม เดือนที่มีวันสำคัญระดับชาติอยู่หนึ่งวันคือ วันแม่แห่งชาติ ลูกๆ ควรทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีนะครับโดยการเป็นลูกที่กตัญญู เชื่อฟังคูณแม่และที่สำคัญอย่าลืมเอาใจส่ดูแลสุขภาพของท่านด้วยล่ะ

ว่ากันถึงเรื่องสุขภาพโรคที่จัดว่าเป็นโรคร้ายในสตรี สองลำดับต้นๆ คงหนีไม่พ้น ระเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เป็นที่น่ายินดีว่าปัจจุบันมีวัคซีนที่ใช้ป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้ว ถือเป็นความสำเร็จของวงการแพทย์ที่สามารถสร้างวัคซีนชนิดนี้ขึ้น โดยสามารถป้องกันมะเร็วปากมดลูกได้ถึง 70-80%

มะเร็งปากมดลูกนั้นมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพบพิลโลมา (HPV) มักพบในสตรีอายุ 45-55 ปี เบื้องต้นมักมีอาการตกขาวปนเลือดสีเหลือง มีกลิ่นปวดท้องน้อย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ การวินิจฉัยในปัจจุบันใช้การตรวจโดยวิธี Thin Prep Pap test เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติ โดยควรตรวจเป็นประจำทุกๆ ปี แม้ไม่มีอาการ

สำหรับมะเร็งเต้านมนั้นมีสถิติพบมากเป็นอันดับ 2 ในสตรีไทยรองจากมะเร็งปากมดลูก สามารถตรวจวินิจฉัยได้ด้วยวิธีแมมโมแกรม เพื่อตรวจหามะเร็งในระยะแรกเริ่ม

โดยปกตินั้นเราสามารถตรวจคลำเพื่อหาก้อนเนื้อที่ผิดปกติเองได้ พิจารณาเต้านมดูว่ามีรอยบู๋ม รอยนูน บวมแดง หรือเต้านมผิดรูปทรงถ้าเห็นสิ่งผิดปกติเหล่านี้ แต่อาจคลำไม่พบก้อนเนื้อ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม เป็นการตรวจที่ทางการแพทย์ถือว่าให้ผลในการตรวจหามะเร็งเต้านมที่ได้ผลอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการตรวจด้วยรังสีเอกซเรย์ สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกๆ ได้ก่อนที่คลำเจอก้อนเนื้อในเต้านมเสียอีก สถาบันมะเร็งแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้สตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจแมมโมแกรม และหลังจากอายุ 50 ปี ควรได้รับการตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปี

จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งทั้งสองชนิดนี้เป็นมะเร็งร้ายในสตรี ที่สามารถป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดได้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายเป็นประจำ และที่สำคัญควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีและอย่าลืมว่ามะเร็งปากมดลูกมีวัคซีนป้องกันได้แล้วนะครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพสตรีโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา หรือศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ 1719