fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

การตรวจสุขภาพประจำปี

herindoors 

การดำรงชีวิตในปัจจุบัน  ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษต่างๆ มากมาย ซึ่งอาจสะสมอยู่ในร่างกายโดยเราไม่ทันรู้ตัว  การหลบซ่อนของอาการบางอย่างที่ไม่แสดงออกมาให้เห็น  บางครั้งทำให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึงกับตัวเรา  เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง  หรือโรคสมอง  แต่ละโรคมักไม่ค่อยแสดงอาการเบื้องต้นให้ได้รู้มากนัก  พบอีกทีอาจสายเกินแก้แล้วเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไร  เพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายเหล่านี้

การตรวจสุขภาพประจำปี  จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันและดูแลตัวเองได้อย่างดี  เป็นเสมือนสัญญาณที่คอยเตือนให้ชีวิตปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

การตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อบ่งบอกถึงสุขภาพของคุณที่ครอบคลุมอวัยวะที่สำคัญของร่างกายประกอบไปด้วย

1. ตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด (CBC)  ดูความสมบูรณ์และจำนวนของเม็ดเลือดแดง  เม็ดเลือดขาว  และเกล็ดเลือด  ซึ่งอาจตรวจพบภาวะโลหิตจาง  หรือภาวะผิดปกติของเม็ดเลือดขาว  เช่น  การติดเชื้อหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ในระยะก่อนแสดงอาการ

2. ตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar) เพื่อดูความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ซึ่งหากตรวจพบได้ก่อนแสดงอาการ  จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และควบคุมอาหารตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และอาจลดภาวะแทรกซ้อนของโรคได้

3. ตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol และ Triglyceride) หากพบว่าสูงกว่าปกติจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ ความดันโลหิตสูง

4. การทำงานของไต เพื่อตรวจดูการทำงานของไต โดยวิเคราะห์หาค่ายูเรียไนโตรเจน (BUN) ครีอะตินีน (Creatinine) ซึ่งสารเหล่านี้เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายซึ่งขับถ่ายออกจากไต

5. การทำงานของตับ  ตรวจดูเอ็นไซม์ของตับเพื่อดูสภาพของตับว่ามีการอักเสบหรือความผิดปกติของตับ  การตรวจวัดระดับโปรตีนในเลือด  เพื่อดูความผิดปกติที่อาจบ่งชี้ถึงสภาวะทุพ-โภชนาการ  และการตรวจวัดระดับสาร Billirubin ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเหลือง (ดีซ่าน)

6. สารบ่งชี้มะเร็ง  มีทั้งสารบ่งชี้ของมะเร็งตับ  มะเร็งระบบทางเดินอาหาร  มะเร็งปาก-มดลูก  มะเร็งต่อมลูกหมาก  และมะเร็งอื่นๆ

7. เอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-Ray) คือ วัณโรค  ถุงลมโป่งพอง  เนื้องอกในปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด

นอกจากนี้ยังมีการตรวจพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ อีก ได้แก่  อัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนบน  อัลตราซาวนด์ช่องท้องส่วนล่าง  ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าขณะออกกำลังกาย  และการตรวจวัดการได้ยินอย่างละเอียด  การรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีชีวิตที่ยืนยาว  ควรประกอบด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เพราะร่างกายของเราย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลา  อย่ารอให้เกิดโรคก่อนแล้วค่อยหาทางรักษาเพียงสละเวลาตรวจสุขภาพตังเองสักนิด  เพื่อชีวิตที่มีความสุข