• บทความสุขภาพ

  • 1

โรคเรื้อรังอื่นๆ หรือโรคประจำตัวอื่น ทำให้กระดูกพรุนได้หรือไม่

โรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัวบางชนิด ทำให้กระดูกบางลงกว่าปกติ จนเกิดเป็นภาวะกระดูกพรุนได้ หรือการรักษาบางอย่างก็สามารถทำให้เกิดกระดูกพรุนได้ซึ่ง เรียกว่า กระดูกพรุนชนิดทุติยภูมิ (secondary osteoporosis) ได้แก่

โรคต่อมไร้ท่อ ดังต่อไปนี้

  • ภาวะต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism) 
  • ภาวะต่อมหมวกไตทำงานมากเกิน (Cushing’s syndrome) 
  • ต่อมพาราไทรอยด์ทำงานมากเกิน (Hyperparathyroidism)
  • ภาวะขาดฮอร์โมนเพศ
  • ภาวะขาดวิตามินดี Rickets หรือโรคกระดูกอ่อน ซึ่งพบบ่อยในเด็ก, ภาวะขาดแคลเซียม
  • โรคเบาหวาน 

 มะเร็ง (เต้านม เม็ดเลือดขาว ต่อมน้ำเหลือง) 

  •  การใช้ยาสเตอรอยด์ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน
  • โรคปวดข้อรูมาตอยด์ 
  • โรคตับเรื้อรัง,การเสพติดแอลกอฮอล์, การสูบบุหรี่ (ทำให้เอสโทรเจนในเลือดลดลง)  เป็นต้น