fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ผ่าตัดลดกระเพาะ...เพิ่มชีวิต

Sleeve Gastrectom01

 

การผ่าตัดกระเพาะแบบสลีฟ (Sleeve Gastrectomy)


การผ่าตัดคล้ายกับการทำการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร (Gastric Banding) แต่ทำการผ่าตัดกระเพาะให้มีรูปร่างคล้ายกล้วยหอมแทนการใส่แถบรัด (Banding) โดยตัดกระเพาะส่วนล่างออกไปจากร่างกาย คนไข้จึงมีขนาดกระเพาะที่เล็ก ทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง สำหรับคนไข้ที่กังวลเรื่องของโภชนาการในระยะยาว ภาวะของเม็ดเลือดแดงในร่างกายที่มีผลทำให้ตัวซีดหากไม่ทานวิตามินเสริม หรือกังวลเรื่องของกระดูกที่อาจขาดแคลเซียมได้หากเข้ารับการผ่าตัดแบบบายพาส การผ่าตัดแบบ Sleeve ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนไข้ที่กังวลในเรื่องเหล่านี้ โดยการผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาโดยใช้ค่าดัชนีมวลกายเป็นเกณณ์ในการพิจารณาซึ่งผู้ป่วยต้องมีค่า BMI อยู่ที่ 40 ขึ้นไป หรือถ้าผู้ป่วยมีค่า BMI อยู่ที่ 35 ขึ้นไปแต่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ร่วมด้วยแพทย์ก็จะพิจารณาในการผ่าตัดให้

สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719