• แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  • 1

โปรแกรมการตรวจเบื้องต้นเพื่อหาสาเหตุของภาวะบุตรยาก

Infertility01

รายการ ฝ่ายหญิง ฝ่ายชาย
ค่าปรึกษาแพทย์ x x
ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV) x x
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg) x  
การตรวจฮอร์โมน Prolactin x  
การตรวจฮอร์โมน Estradiol x  
การตรวจฮอร์โมน LH x  
การตรวจฮอร์โมน FSH x  
การตรวจอัลตร้าซาวนด์มดลูกและรังไข่(Ultrasound pelvis) x  
ตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ (Semen Analysis)   x
การฉีดสีตรวจโพรงมดลูกและท่อนำไข่
(HSG :Hysterosalpingography)
x  
ราคา 15,500

Package ราคา 15,500 บาท

- ชำระ ครั้งที่1 จำนวน 9,010 บาท
- ชำระ ครั้งที่2 จำนวน 6,490 บาท

เงื่อนไข

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.
  • กรณีเลือกไม่ตรวจบางรายการไม่มีการคืนค่าใช้จ่าย
  • ไม่สามารถปรับแก้รายการอื่นทดแทนรายการที่ไม่ต้องการตรวจ
  • ระยะเวลาการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561