• แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  • 1

นวัตกรรมการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ Artas

Hair transplant01

 

 

นวัตกรรมการปลูกผมด้วยหุ่นยนต์ Artas

ช่วงแนะนำ 150 บาท/กราฟ
(1 กราฟเท่ากับ 1 รูขุมขน)

เงื่อนไข

1.ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ปรึกษาและค่าบริการโรงพยาบาล
2.ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
3.ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าที่ศูนย์ปลูกผม โทร.038259925