• แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  • 1

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาและคัดกรองความเสี่ยงโรคทางตา

eye

ดวงตา ถือเป็นอวัยวะที่สำคัญ ดูแลดวงตาคุณด้วย

รายการตรวจ ราคา
แพ็กเกจตรวจสุขภาพพื้นฐานทางจักษุวิทยา 1,000
แพ็กเกจคัดกรองต้อกระจก 1.400
แพ็กเกจสุขภาพดวงตาเพื่อหาความเสี่ยงภาวะโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 1.800
แพ็กเกจสุขภาพดวงตาเพื่อหาความเสี่ยงภาวะโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 2.700
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาเพื่อค้นหาความเสี่ยงภาวะโรคต้อกระจก โรคเบาหวานขึ้นจอตาและภาวะโรคต้อหิน 4.200

หมายเหตุ

1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการรพ.แล้ว
2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
3.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายากลับบ้าน
4.แพ็กเกจลำดับที่ 3 และ 5 กรุณาพาญาติหรือเพื่อนมาด้วย เพราะผู้ตรวจไม่สามารถขับรถกลับบ้านเองได้หลังขยายม่านตา
5.เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้าทื่ ศูนย์ตา โทร. 0 3825 9936
6.ราคาดังกล่าว เริ่ม 1 มีนาคม 2561 ถึง  31 ธันวาคม 2561