fbpx
  • แพ็กเกจและโปรโมชั่น

  • 1

โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงวัย

checkup 2018

 0000198 executive female check up package 300

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: FEMALEเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเปรียบเทียบแพ็กเกจเพิ่มเติม
 0000199 executive male check up package 300

โปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: MALEโปรแกรมตรวจสุขภาพ EXECUTIVE: MALEเหมาะสำหรับนักบริหาร นักธุรกิจ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น การทำงานของอวัยวะต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเกิดโรคต่างๆมากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเปรียบเทียบแพ็กเกจเพิ่มเติม
 0000200 vip female check up package 300

โปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP: FEMALEโปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP: FEMALEเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเปรียบเทียบแพ็กเกจเพิ่มเติม
 0000201 vip male check up package 300

โปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP: MALEโปรแกรมตรวจสุขภาพ VIP: MALEเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่มีภาวะเครียดจากการทำงาน ทำงานไม่เป็นเวลา จนไม่มีเวลาดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย จุกแน่นท้อง โดยเน้นถึงอัตราเสี่ยงต่อโรคหัวใจและสมรรถภาพการทำงานของอวัยวะช่องท้อง

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเปรียบเทียบแพ็กเกจเพิ่มเติม
 0000202 basic plus check up package 300

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC PLUSโปรแกรมตรวจสุขภาพ BASIC PLUSเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี เป็นการตรวจร่างกายสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน หรือผู้ที่ห่วงใยสุขภาพและต้องการตรวจสุขภาพพื้นฐานประจำปี

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเปรียบเทียบแพ็กเกจเพิ่มเติม
 0000203 basic check up package 300

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BASICโปรแกรมตรวจสุขภาพ BASICเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี เป็นการตรวจดูการทำงานในส่วนต่างๆของร่างกายในเบื้องต้น เหมาะสำหรับผู้ที่รักและใส่ใจสุขภาพ อยู่ในวัยกำลังศึกษาหรือเริ่มทำงาน ควรรับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564

รายละเอียดเปรียบเทียบแพ็กเกจเพิ่มเติม

หมายเหตุ

  1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
  2. ทุกโปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจในโปรแกรมได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการตรวจโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  5. เพื่อความสะดวกของท่านกรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0 3825 9999
รับคำแนะนำเพิ่มเติม