fbpx
  • ข่าวสารโรงพยาบาล

  • 1
วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:33

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.กรุงเทพพัทยา จัดเสวนาเพื่อแก้ปัญหากลุ่มผู้มีบุตรยาก

Fertility

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดเสวนาเพราะเรารู้ว่า “ลูก” คือส่วนเติมเต็มชีวิตครอบครัว เพื่อไขปัญหาให้กับคู่สมรสที่มีบุตรยาก โดยสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาล

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมดี1 อาคาร ดี โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดเสวนาเพื่อแก้ปัญหากลุ่มผู้มีบุตรยาก เพราะเรารู้ว่า “ลูก” คือส่วนเติมเต็มชีวิตครอบครัว โดยมี แพทย์หญิงอิสราภรณ์ ธนรัฐศิริวรกุล สูตินรีแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่มารับการรักษาจนสำเร็จ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ เพราะมีลูกมาเติมเต็มชีวิต เนื่องด้วยสภาวะการณ์ปัจจุบันคู่สามีและภรรยามีแนวโน้มมีบุตรช้าลง ด้วยปัจจัยด้านการดำเนินชีวิต สภาวะเศรษฐกิจ เและแบบแผนทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงส่งผลทำให้เกิดภาวะเจริญพันธุ์ที่เสื่อมถอย โดยเฉลี่ยมักจะพบภาวะมีบุตรยากประมาณ 15% ของคู่สมรสทั้งหมด โดยการเสวนาในครั้งนี้ จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน เทคโนโลยีเจริญพันธุ์ที่ทันสมัย ความปลอดภัยและมาตรฐานระดับสากล รวมถึงวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมมีบุตร

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์ที่พร้อมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์และเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัยและการต้อนรับให้ข้อมูลอย่างอบอุ่นเป็นกันเองจากแพทย์ที่รักษาโดยตรงและการดูแลระหว่างการรักษาอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลเฉพาะทางตลอดเวลาที่คุณต้องการ

Last modified on วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2560 16:35