fbpx
  • ข่าวสารโรงพยาบาล

  • 1
วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 13:24

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

for father

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญให้กับพระสงฆ์และแม่ชี พร้อมบำเพ็ญกุศลด้วยการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ทำความสะอาดวัดในเขตพื้นที่พัทยาและชุมชนใกล้เคียงจำนวน 9 วัด

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดหนองใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน นำโดย นายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ได้จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพระสงฆ์และแม่ชี รวมถึงการบำเพ็ญกุศลด้วยการซ่อมแซมสาธารณูปโภค ทำความสะอาดวัดหนองใหญ่ ซึ่งเป็นวัดท้ายสุดที่อยู่ในโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยทีมงานได้ซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในวัด ทำความสะอาดอุโบสถ ศาลาทำบุญ ลานวัด ทาสี ห้องน้ำของวัด ให้อยู่ในสภาพสวยงาม สะอาดตา น่าใช้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพุทธศาสนาต่อไป

สำหรับโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ได้มีวัดจำนวน 9 วัด เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ วัดสามัคคีบรรพต วัดเขามะกอก วัดบุญย์กัญจนาราม วัดหนองอ้อ วัดประชุมคงคา วัดช่องลม วัดป่าสุทธิภาวัน วัดโพธิสัมพันธ์ และวัดหนองใหญ่

นายแพทย์สีหราช โลหชิตรานนท์ กล่าวว่า เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลเห็นว่าควรจัดโครงการ “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพระสงฆ์และแม่ชี รวมถึงการทำนุบำรุงวัดในเขตอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน 9 วัด ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งในวันนี้พวกเราได้มาร่วมลงมือทำกิจกรรมที่วัดหนองใหญ่เป็นวัดสุดท้าย ซึ่งโครงการทำดีเพื่อพ่อประสบความสำเร็จได้ด้วยดี โดยการร่วมมือร่วมใจของชาวกรุงเทพพัทยาทุกท่าน”

Last modified on วันอังคาร, 21 มีนาคม 2560 13:27