fbpx
  • ข่าวสารโรงพยาบาล

  • 1
วันศุกร์, 28 เมษายน 2560 14:19

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ iRESCUE ตอน “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 4

iRESCUE2017


โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดโครงการ iRESCUE ตอน “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางน้ำหรือจากการรู้เท่าไม่ถึงการของเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้การเอาชีวิตรอดอย่างถูกวิธี และรู้จักการช่วยเหลือเพื่อนๆที่จมน้ำได้อย่างปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา รพ.กรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรม “เล่นน้ำปลอดภัย” ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ iRESCUE สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 8 – 15 ปี เพื่อให้เด็กๆได้มีทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ และมีความปลอดภัยในการเล่นน้ำ โดยมี คุณณัฐธยาน์ งามวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล รพ.กรุงเทพพัทยา กล่าววัตถุประสงค์และกล่าวเปิดงาน อบรมโดยคณะผู้ฝึกสอนจากจากทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ(ทางน้ำ) โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบมีหัวข้อในการเรียนรู้ประกอบด้วย อันตรายจากการเล่นน้ำ การช่วยเหลือคนตกน้ำ-จมน้ำอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลคนจมน้ำอย่างถูกวิธี การปฐมพยาบาลเมื่อได้รับอันตรายจากสัตว์ทะเลมีพิษ และทักษะการเอาชีวิตรอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงในสระว่ายน้ำ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงพยาบาลกำหนดคุณสมบัติเยาวชน ต้องมีอายุตั้งแต่ 8 -15 ปี มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม ไม่เป็นโรคติดต่อ และต้องได้รับอนุญาตเข้าฝึกอบรมจากผู้ปกครอง ซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นกว่า 60 คน

โครงการ iRESCUE ตอน “เล่นน้ำปลอดภัย” เป็นหนึ่งโครงการ CSR ของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาที่ช่วยส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการเล่นน้ำให้แก่เยาวชน โดยจะจัดในช่วงปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปีซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีความเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิตสูงที่สุด หากรู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokpattayahospital.com หรือสอบถามเพิ่มเติมที่  โทร.ติดต่อศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719

Last modified on วันเสาร์, 09 มีนาคม 2562 11:55