fbpx
  • ข่าวสารโรงพยาบาล

  • 1
วันพุธ, 20 มกราคม 2559 15:40

ร่วมบรรยายพิเศษ “สุขภาพอินเทรนด์ และการดูแลตนเอง” กิจกรรม Health Planner 2015 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

Planner

วันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา  รพ.กรุงเทพพัทยา ร่วมบรรยายพิเศษ ในกิจกรรม  Health  Planner 2015  การให้ความรู้เชิงดูแลสุขภาพ  ให้กับผู้บริหารระดับสูงและ ตัวแทนฝ่ายขายของ  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ใน จ.ชลบุรี   โดย  นพ.ประสาน   เสถียรภาพงษ์  แพทย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ได้ให้เกียรติบรรยายในเรื่อง “สุขภาพอินเทรนด์และการดูแลตนเอง” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 100  ท่าน  

กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของโรคในปัจจุบัน  พร้มทั้งแนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองอีกด้วย

 

Last modified on วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 15:35