fbpx
  • ข่าวสารโรงพยาบาล

  • 1
วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 17:44

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดโครงการ iRescue อบรมช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำ ให้กับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เกาะล้าน จ.ชลบุรี

iRescue

 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจัดโครงการ iRescue อบรมช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำให้กับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เกาะล้าน จ.ชลบุรี โดยมี นพ.สีหราช โลหชิตรานนท์ ผู้อำนวยการ รพ.กรุงเทพพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้กับอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกาะล้าน โดยมีจุดประสงค์เพื่ออบรมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่เกาะล้านอย่างถูกวิธี พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำไว้สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ โดยมีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวกว่า 50 ท่าน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

Last modified on วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2559 17:47