fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

โรคตับอักเสบ

 Hepatitis


ตับเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมาก ในการควบคุมระบบการเผาผลาญอาหารในร่างกาย เพื่อให้ได้สารอาหารที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งร่างกายจำเป็นต้องใช้สารอาหารเหล่านี้เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เพื่อการเจริญเติบโต และเพื่อเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ตับยังทำหน้าที่ขจัดสารพิษที่ปนเปื้อนมากับอาหารและสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีอื่นออกจากร่างกายด้วย 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำร้ายตับ

  • การดื่มสุรา การดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี อาจทำให้เกิดตับแข็ง และกลายเป็นมะเร็งตับได้ในที่สุด
  • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด เอ , บี และ ซี 

อาการ        

ผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับตับอาจมีอาการหรือไม่มีอาการแสดงก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรง ชนิดของโรค และระยะของโรคที่เกิดขึ้น บางคนอาจจะมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น อ่อนเพลีย  บางคนมีอาการหนักกว่านั้น เช่นเป็นไข้  คลื่นใส้  อาเจียน  เบื่ออาหาร  ปัสสาวะสีเข้ม หรือหากร้ายแรงจนถึงขั้นตับอักเสบเรื้อรัง โดยเฉพาะไวรัสบีและซี  เมื่อเรื้อรังจนเซลล์ตับถูกทำลายมากๆ อาจทำให้กลายเป็นโรคตับแข็งในที่สุด

อย่างไรก็ตาม หากพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีประวัติในครอบครัวเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับตับ หรือมีภาวะเสี่ยงกับการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม