fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์

Rate this item
(4 votes)

woman


ช่วงนี้อากาศก็ร้อนเหลือเกิน  หลายๆคนคงอยากจะไปว่ายน้ำ   แต่ถ้าสาวๆ เกิดมีประจำเดือนมาผิดปกติ มีเลือดออกไม่เป็นตามรอบเดือน  ก็คงหมดโอกาส วันนี้ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจึงอยากจะนำเสนอเรื่องของภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกในสตรีวัยเจริญพันธุ์ครับ

ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก(Abnormal uterine bleeding: AUB)  นั้นหมายถึงการที่รอบประจำเดือนมีความผิดปกติ คลาดเคลื่อน รวมถึง ระยะเวลาที่มีประจำเดือน, ปริมาณเลือดที่ออกมา, ความห่างของแต่ละรอบเดือน มีความผิดปกติเกิดขึ้น  โดยปกติแล้วนั้นรอบเดือนควรจะมีทุกๆ 24-38 วัน โดยระยะเวลาที่มีเลือดระดูออกมานั้นอยู่ที่ 3-8 วัน รวมถึงความผิดปกติของเลือดระดูที่ออกมานั้นถ้ามีเลือดออกในช่วงระหว่างรอบเดือน, หลังจากการมีเพศสัมพันธ์, เลือดออกในวัยหมดระดู, เลือดออกในวัยก่อนมีระดู หรือมีเลือดออกกะปริดกะปรอยก่อนหรือหลังรอบเดือนมานั้น ถือว่ามีความผิดปกติทั้งสิ้น ซึ่งถ้ามีเลือดออกผิดปกติมานานมากกว่า 6 เดือนถือว่าเป็นภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกแบบเรื้อรัง  สำหรับสาเหตุนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ

  • มีความผิดปกติเกี่ยวกับโครงสร้างทางกายภาพเช่น การมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก, มีภาวะพังผืดในกล้ามเนื้อมดลูก, มีเนื้องอกของกล้ามเนื้อมดลูก, มะเร็ง หรือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตมากกว่าปกติ 
  • มีความผิดปกติที่ไม่ได้เกิดจากทางกายภาพเช่น มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติทำให้เลือดหยุดไหลได้ช้า, มีการตกไข่ที่ผิดปกติ, มีความผิดปกติของเยื่อบุโพรงมดลูกในการควบคุมการหยุดไหลของเลือดประจำเดือน, สาเหตุจากยาหรือสารเคมีต่างๆที่มารบกวนสรีรวิทยาของรอบเดือน เป็นต้น 

ส่วนในกลุ่มสตรีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนั้นได้แก่  อายุมาก, อ้วน, ไม่เคยมีบุตรมาก่อน, เป็นกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่หลายใบ, เบาหวาน เป็นต้น

สำหรับการตรวจวินิจฉัยนั้นแพทย์อาจจะทำได้โดยการตรวจภายในหาความผิดปกติบริเวณช่องคลอด, ปากมดลูก, มีการเจาะเลือดตรวจฮอร์โมนที่อาจส่งผลต่อการมีเลือดออกผิดปกติเช่นไทรอยด์ , ตรวจดูค่าการแข็งตัวของเลือดในกลุ่มที่มีประวัติโรคเลือดออกผิดปกติในครอบครัว  การตรวจอัลตร้าซาวด์เพื่อดูความผิดปกติภายในโพรงมดลูก, ตัวมดลูก, รังไข่  มีการประเมินดูความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูก  นอกจากนี้ยังมีการตรวจโดยฉีดน้ำเกลือเข้าในโพรงมดลูกเพื่อให้โพรงมดลูกขยายตัว เพื่อเป็นการตรวจหาเนื้องอกหรือติ่งเนื้อที่อยู่ในโพรงมดลูก  สำหรับการตรวจโดยขูดมดลูก เพื่อหาความผิดปกตินั้นเราจะทำเมื่อผู้ป่วยมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป, มีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกดังที่กล่าวไว้ในข้างต้น, ไม่ตอบสนองต่อยาในการที่จะทำให้เลือดที่ออกนั้นหยุดได้  สำหรับในปัจจุบันนี้อาจทำการตรวจโดยส่องกล้องขยายผ่านปากมดลูกเพื่อเข้าไปดูความผิดปกติในโพรงมดลูก รวมถึงเลือกหาตำแหน่งที่ผิดปกติแล้วทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจหาพยาธิสภาพต่อไป  แทนที่จะทำการขูดมดลูกทั้งหมด ทำให้มดลูกได้รับความบอบช้ำน้อยที่สุด  แต่อย่างไรก็ตามการส่องกล้องตรวจดูพยาธิสภาพในโพรงมดลูกนั้นจำเป็นต้องกระทำโดยแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญ    

การรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกนั้น ก็ขึ้นอยู่ตามสาเหตุที่เกิดขึ้นในรายที่มีความผิดปกติด้านฮอร์โมน จำเป็นต้องได้รับการปรับฮอร์โมนเพื่อให้รอบเดือนตามปกติไม่ว่าจะเป็นการรับประทาน การใช้ยาฉีด หรือในรูปแบบของห่วงอนามัยที่สามารถปล่อยฮอร์โมนออกมาได้, หรือในรายที่ มีเนื้องอกภายในโพรงมดลูก ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเอาเนื้องอกนั้นออก, รวมทั้งในรายที่เป็นมะเร็ง ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ร่วมกับการให้เคมีบำบัดและฉายแสงร่วมด้วย

ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะตระหนักถึงความสำคัญ รวมถึงไม่รอช้าที่เข้ารับการตรวจกับสูตินรีแพทย์ อย่ามัวแต่อายการตรวจภายในเลยครับถ้าท่านมีภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก เพราะสาเหตุของมันมีมากมาย  แม้ว่ามะเร็งจะเป็นเพียงสาเหตุที่มีโอกาสเกิดไม่มากนัก แต่ทุกท่านก็คงไม่อยากที่จะประสบกับตัวเองเป็นแน่  ท้ายสุดนี้ขอให้สาวๆ ที่ติดตามอ่านบทความนี้รู้จักระมัดระวังสุขภาพตนเอง

 

รับคำแนะนำเพิ่มเติม