fbpx
  • บทความสุขภาพ

  • 1

แพ้อากาศ (โพรงจมูกอักเสบจากโรคภูมิแพ้)

 allergic to weather

โรคแพ้อากาศเป็นโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย อุบัติการณ์ประมาณ ร้อยละ 20-40 ของประชากร

อาการอย่างไร จึงสงสัยว่าเป็นโรคแพ้อากาศ

อาการจามบ่อยๆ น้ำมูกใส คัดจมูก อาจเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งของวัน หรือช่วงที่ไปรับสารที่แพ้ อาการร่วมอาจมีอาการคันตา คันคอ และเพดานปาก เสมหะลงคอ อาการที่เป็นโรคภูมิแพ้ทางจมูกที่พบบ่อยคือ ไอเรื้อรัง ปวดศีรษะบ่อยๆ กระแอม นอนกรน หายใจมีกลิ่นปาก

แพ้อากาศ” หมายถึงการแพ้อะไร ในความเป็นจริงแล้วจากการแพ้สารในอากาศ ไม่ได้เป็นจากอากาศโดยตรง สารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย คือ ไรฝุ่น รองลงมา คือ แมลงสาบ และละอองเกสรหญ้า ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่และการได้รับสารกระตุ้นในแต่ละช่วงอายุ

สาเหตุที่ทำให้มีอาการแพ้ คืออะไร สาเหตุใหญ่ๆ มี 2 ปะการคือ

  • กรรมพันธุ์ พบว่า ถ้าคุณพ่อ และคุณแม่เป็นโรคภูมิแพ้ ลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ 50-70%
  • สภาพแวดล้อม ถ้าอาศัยอยู่ในที่มีสารก่อภูมิสูง มีโอกาสเป็นได้มากกว่า ทั้งนี้สารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกาย

สาเหตุเสริมอื่นๆ ได้แก่ ระคายเคือง โดยเฉพาะควันบุหรี่ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ การได้รับโปรตีนแปลกปลอมในช่วงอายุที่ไม่เหมาะสม

ทำไมต้องทดสอบภูมิแพ้

ประวัติการตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคได้แต่อาจบอกสาเหตุของสารที่แพ้ได้ไม่ชัดเจนหรือ ไม่ทั้งหมด การทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังจะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ว่าเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่ และแพ้สารอะไร

เมื่อทราบว่าแพ้สารอะไรจะเป็นประโยชน์ในการรักษาดุแลผู้ป่วย เนื่องจากการหลีกเลียงสิ่งที่แพ้เป็นหัวใจของการรักษา และเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ยังเป็นข้อมูลในการทำวัคซีน ให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนภูมิแพ้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนังได้ สามารถตรวจทางเลือดได้ แต่เสียเวลา และค่าใช้จ่ายมากกว่า

นอกจากการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้แล้ว อาจจำเป็นต้องได้รับยา เพื่อควบคุมอาการ และการทำวัคซีนภูมิแพ้ในรายที่จำเป็น การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยให้อาการแพ้ลดลง

สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ศูนย์หู คอ จมูก รพ.กรุงเทพพัทยา หรือโทร.1719

More in this category: « หูอื้อ หูดับ
รับคำแนะนำเพิ่มเติม