fbpx
  • ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก

    ห้องพักผู้ป่วยและสิ่งอำนวยความสะดวก

  • 1
วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2559 10:42

บริการพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็ก

 Children2Children3Children4Children5Children6Children7Children1

ซึ่งผู้ป่วยเด็กจะได้รับบริการพิเศษ ดังนี้

  • เตียงผู้ป่วยสำหรับเด็กแรกเกิด
  • อาหารสำหรับเด็ก
  • รถเข็นสำหรับเด็ก

สถานที่ให้บริการ อาคาร A ชั้นที่ 8

รับคำแนะนำเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้ายินยอมโดยสมัครใจให้คณะแพทย์ – พยาบาล, เจ้าหน้าที่ และ/หรือ บุคลากรอื่นๆ ในทีมสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ทำการตรวจรักษาและกระทำการใดๆ ตามหลักวิชาชีพทางการแพทย์ เปิดเผยข้อมูลการตรวจรักษาของข้าพเจ้าให้แก่ทีมสุขภาพของโรงพยาบาล ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงคำประกาศสิทธิผู้ป่วย และ ข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างดีแล้ว